Details

Ieder jaar, in april, gaan de pupillen en junioren D op een kamp.
Dit jaar is het in de Brabantse bossen en altijd heeft het kamp een thema.
Vooraf wordt dat thema bij alle deelnemers bekend gemaakt per brief, of e-mail, maar dit jaar voor het eerst door middel van dit VIDEO filmpje.

Beste Pupillen en junioren D

Het jaarlijkse kamp komt er weer aan en wel op 4, 5 en 6 april 2014. Dit jaar gaan we met de bus naar groepsverblijf De Kievit te Esbeek.

Dit jaar kun je je via internet aanmelden zie hiervoor www.olympus70.nl/kamp. Wanneer je je via het papieren strookje aanmeld kan dit alleen bij Lianne en Niko ingeleverd worden. Alleen met een volledig ingevuld strookje kun je je aanmelden.

De kosten zijn 60 euro per persoon, dit zal door middel van een eenmalige incasso rond 20 maart geïnd worden.

Na de aanmelding krijg je eind maart een brief met praktische info zoals vertrek en bagagelijst.

Groetjes van de activiteitencommissie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*